UCCP Pohnpei Rongamwahu lel Pehleng 2017

Bruce Elias Robert
Published on Dec 6, 2017

Mwomwohdsou en Pohnrakiet kasalehda arail kaping lap ong Samatail Koht ni melkahkah kan nan kaudek en koasoamw nan Mwomwohdsou en Pehleng ni Rongamwahu 2017. Kapinga Koht pwehki kupwure me sansal oh pil kaping ong irail tohn mwomwohdsou en Pohnrakied arail kupwur mwahu kasalehda arail utuht ong doadoahk en Rongamwahu en pahr 2017. Kauno Koht en kapaiahda kumwail koaros tohn mwomwohdsou en Pohnrakiet ni ngilamwahu en sapwellimamwail ngihl kan oh pil kaping lap ong mwomwohdsou en Pehleng pil amwail kapwaiahda ilek en PEA oh kasamwo Rongamwahu en pahr 2017 wet. Kauno Koht me ketin ketido oh Kauno Koht me ketin awih.

 

Pohnpei Youth Rally 2017

Bruce Elias Robert
Published on Jun 26, 2017

Kepinle Youth Choir Association sings to their heart content; praising our God in all mightiest. Kalahngan en kumwail Youth en Kepinle pil kapwaiahda Youth Rally en 2017. Kauno Koht en ketin kapaiahda kumwail koaros

 

Search